Dịch vụ của Jeju Spa

CÙNG TRẢI NGHIỆM CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ DA TẠI JEJU SPA

CHĂM SÓC DA THƯ GIÃN

Giá dịch vụ:
Non - Member: 180.000đ
Member: 120.000đ
Gói dịch vụ: Mua 10 tặng 3

Chi tiết & Báo giá dịch vụ

ĐIỆN DI C TRỊ THÂM

Giá dịch vụ:
Non - Member: 320.000đ
Member: 260.000đ
Gói dịch vụ: Mua 4 tặng 1

Chi tiết & Báo giá dịch vụ

CHĂM SÓC DA THẢI CHÌ

Giá dịch vụ:
Non - Member: 200.000đ
Member: 160.000đ
Gói dịch vụ: Mua 5 tặng 1

Chi tiết & Báo giá dịch vụ

ĐIỆN DI HA

Giá dịch vụ:
Non - Member: 280.000đ
Member: 220.000đ
Gói dịch vụ: Mua 4 tặng 1

Chi tiết & Báo giá dịch vụ

Sự vô tận của vẻ đẹp và đam mê

Nghiên cứu các bí mật của sự thư giãn
Nhận xét của khách hàng