Dịch vụ trang điểm

  1. 1. Trang điểm dự tiệc                 – 120.000đ (Phong cách Hàn Quốc)
  2. 2. Trang điểm chuyên nghiệp  –  1.200.000 (Cô dâu, dự sự kiện quan trọng)
  3. 3. Làm Tóc                                  – 50.000đ (Uốn, bấm, duỗi giả)
  4. 4. Làm tóc                                   – 80.000đ

Tin tức liên quan

Chăm sóc tóc

Chăm sóc da mặt