Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin (Theo chi tiết tại điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP), bao gồm:

I.  Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

“Thông tin cá nhân” trong chính sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính thực của khách hàng. Nhưng loại thông tin chúng tôi có quyền hạn thu thập và xử lý gồm

Họ Tên cá nhân, tên đơn vị công tác (công ty, đơn vị kinh doanh), địa chỉ giao dịch, mã số thuế, số CMT, Số điện thoại di động, điện thoại bàn, email, địa chỉ liên lạc.

Jeju Spa luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu nhập sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ và các dich vụ khác của Jeju Spa như thông báo đến khách hàng giá dịch vụ mới, giới thiệu dịch vụ & sản phẩm của Jeju Spa.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Jeju Spa sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân của khách hàng trong quá trình chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho khách hàng, hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập, hoặc khi khách hàng yêu cầu hủy thông tin đã cung cấp.

1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhất Hào (đơn vị chủ quản của Jeju Spa)
Địa chỉ: Số 87, đường Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0374 708 785

2. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân vui lòng liên hệ bộ phân chăm sóc khách hàng của Jeju Spa hoặc theo số 0374 708 785; Email: cskh.jejuspa@gmail.com

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Jeju Spa sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ nếu có sự đồng ý của khách hàng, hoặc các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Trong một vài trường hợp Jeju Spa có thể bị yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân. Ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng hay cho mục đích thực thi pháp luật.

Jeju Spa cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các nguyên tắc bảo vệ khách hàng.