Cam kết của chúng tôi

"Hít thở trong hòa bình, thở ra căng thẳng. Thư giãn có thể mang lại cứu trợ cho nhiều những gì ails bạn. Trong thế giới căng thẳng và thường xuyên tiêu cực của chúng tôi, quyết định của bạn để làm cho thư giãn một ưu tiên sẽ giúp bạn điều hướng, xử lý, và giảm thiểu căng thẳng "

Thành viên bạc

Khách hàng tích điểm từ 15 - 25 điểm sẽ là thành viên bạc của Grand Spa và được giảm 5% với đơn giá 3.000.000đ trở lên của chúng tôi.

Mua - 4,000,000đ

Thành viên vàng

Khách hàng tích điểm từ 25 - 50 điểm sẽ là thành viên Vàng của Grand Spa và được giảm 10% với đơn giá 3.000.000đ trở lên của chúng tôi

Mua - 6,000,000đ

Thành viên bạch kim

Khách hàng tích điểm từ 50 điểm trở lên sẽ là thành viên Vàng của Grand Spa và được giảm 15% với đơn giá 3.000.000đ trở lên của chúng tôi

Mua - 8,000,000đ

Đăng ký thẻ thành viên